Elisabeth deltog i et stressforløb i 2015.

Hun fortæller om det her:

Hvordan havde du det før du startede i forløbet? Hvilke stress-symptomer oplevede du?

Jeg formåede igennem flere år at oparbejde stress, samtidig med at jeg oparbejdede en karriere og fik familie og børn. Da jeg kom tilbage på arbejde efter at have fået barn nummer 2, knækkede filmen. Flere års manglende søvn, konstant kamp for arbejdspladsens overlevelse og mange brandslukninger på arbejdet, resulterede i at jeg måtte sygemelde mig med stress. Angst, koncentrationsbesvær, manglende søvn og en grad af håbløshed ramte mig hårdt, og jeg husker i dag næsten ikke de værste måneder – min hukommelse har ikke kunne overkomme dem.

Hvad har du fået ud af at deltage i forløbet? Hvilke værktøjer, tiltag eller øvelser havde en særlig god effekt på din bedring? 

Ved at deltage i et stresscoachingforløb, blev jeg pludseligt i stand til at skelne mellem, hvad der var stress og angst og hvad der var helt naturlige reaktioner. Jeg fik værktøjer til at bryde den negative stresscirkel jeg var fanget i. Jeg havde nemlig fortsat med mine ”stress vaner” selv om jeg var blevet sygemeldt og ikke arbejdede længere. I coachingforløbet blev jeg klar over, hvilke handlemuligheder jeg har for at passe på mig selv og lade op. Særligt erkendelsen af at jeg har brug for at tage mig af mig selv, inden jeg tager mig af andre, var for mig meget vigtig.

Jeg er nu begyndt at sove om natten, det er endnu spædt og ustabilt, men det er så dejligt at se fremskidt. Jeg er blevet bedre til at lade op og til at kunne give noget til min familie igen, og på et tidspunkt også et arbejde. Samtidigt er det fantastiske nu, at jeg føler at jeg ved hvad det er jeg skal gøre for at holde stress fra døren. Ikke at jeg kan det helt endnu, men nu er jeg bevæbnet. Det gør mig rolig.

Hvordan oplevede du Stine som stresscoach?

Stine er som stresscoach intuitiv og formår at møde dig lige der hvor du er. Hun har en indlevende og sympatisk facon som gør at man trygt åbner op på et tidspunkt der er utroligt sårbart i ens liv. Hun forstår at simplificere situationer, der er uoverskuelige og give dig værktøjer til at håndtere dem – og også accept af dem, der ikke kan håndteres. Hun ledte mig i den rigtige retning og fik mig til at forstå hvordan jeg bliver på stien, hvilket jeg opfatter som en meget stor gave. Hvor er jeg heldig at jeg fik den.

Hvad har du lært af at have stress?

Stress har lært mig at jeg skal passe på mig selv før jeg kan yde. Både mht. arbejde og familien. Jeg skal stole mere på mig selv og lytte mere efter hvad min krop fortæller mig. Det er godt at have ambitioner og være indfølende, men det skal afmåles i forhold til hvad der er behov for og hvad der er at give af. Det bedste råd jeg kan give til en stressramt er at tage sig et forløb hos en stresscoach. Jeg var ikke nået til hvor jeg er i dag, uden.”

Elisabeth T.

Du kan læse mere om stresscoaching her

Skab alignment mellem din sjæl & din business

Tilmeld dig nyhedsbrevet & få adgang til miniforløbet den 14.-16. nov 2023: Skru op for dine spirituelle gaver mhj fra Akasha arkivet