Uddannelsesforløb: Bliv certificeret Soul Realignment® Practitioner

Forløbet er for dig, der ønsker eller allerede er i gang med at:

💎 Skabe din egen sjælsbusiness på en måde, der er UNIK og som føles nærende og i integritet med din sjæl.

💎 Stå af hamsterhjulet, og skabe et solidt indre fundament for dit drømmeliv med frihed til selv at planlægge din tid.

💎 Slippe programmeringer, karma & energetiske blokeringer omkring penge, synlighed og at være din egen autoritet.

💎 Hjælpe din klienter med at aktivere deres sjælshukommelse og slippe karmiske blokeringer.

Er du coach, rådgiver, terapeut, behandler, healer eller clairvoyant?

 • Mærker du, at dit formål handler om at støtte mennesker individuelt og kollektivt ind i den nye tid for menneskeheden?
 • Længes du efter at mestre et dybt transformerende & tidsløst værktøj, der støtter dine klienter (og dig selv) med at mærke deres sjælsformål? Og slippe karmiske blokeringer, der står i vejen?
 • Så læs med...

Hvad gør Soul Realignment UNIK som metode?

Akasha Arkivet ligger i 5. dimension & er en energetisk fortegnelse, der rummer information om alle sjæle til alle tider. Jo mere bevidste vi bliver som mennesker, jo mere vil vi forstå, at alt hvad vi tænker, føler & gør har en betydning & ultimativt er vores eget ansvar.

Ved hjælp af Soul Realignment lærer du, hvordan du går ind i Akasha arkivet. Herfra kan du forbinde dig med din sjæls oprindelse, hvorfor du er her & hvordan du manifesterer dit drømmeliv med hjælp fra din sjæls unikke blueprint. Og du lærer at hjælpe andre med at gøre det samme.

Du lærer at cleare energetiske, karmiske blokeringer fra nuværende & tidligere liv. Det sætter dig selv fri af at gå i ring og gentage de samme mønstre i nye forklædninger, igen og igen. Og du lærer at hjælpe andre med det samme.

Det er et tidsløst & dybt transformerende værktøj som pt. ikke kan læres andre steder på dansk.

I løbet af et 15 ugers uddannelsesforløb undervises du i & arbejder du med:

 • At lære sjælens blueprint dybere at kende, så du kan skabe dit liv og din business på en måde, der er UNIK og autentisk for dig.
 • At stå stærkere i din egen indre autoritet så du tager 100% ansvar for, at du er en aktiv medskaber af dit liv og din business.
 • At vide hvornår du skaber fra dit ego’s knoklende & frygtbaserede stemme. Og hvornår du skaber fra den intuitive guidance & strøm, der flyder igennem dig.
 • At transformere karmiske blokeringer omkring synlighed, penge og autencitet, der forhindrer dig i at skabe det du ønsker i din business
 • At lære en transformerende og cutting-edge metode, der hjælper dine klienter med større indsigt & klarhed i hvem de er og hvordan de bedst skaber et – for dem – meningsfyldt liv.
 • At hjælpe dine klienter med at slippe energetiske og karmiske blokeringer, der står i vejen for at de manifesterer deres drømme.
 • ... Hvis det giver genklang, vil du højst sandsynligt elske dette forløb

I uddannelsesforløbet modtager du:

 • 10 undervisningsmoduler à 2-3 timers varighed
  Al undervisning faciliteres på dansk
 • 5 LIVE Q&A calls
  Stil spørgsmål & få svar
 • Adgang til lukket Facebook gruppe i 6 måneder fra uddannelsesstart
  Her får du support både under din uddannelse & efterfølgende i dit videre arbejde med klienter
 • Lukket Simplero forum
  Her lægges optagelser af al undervisning & Q&A calls med evig adgang
 • Energetisk Attunement
  Der understøtter dig i at få adgang til Akasha Arkivet & hente præcis information
 • Netværk i en inspirerende gruppe
  Du følges med et hold af ligesindede, der alle går en spirituel udviklingsvej
 • Certificering inkluderet
  Efter gennemførsel af alle 10 moduler + gennemførsel af 5 sessioner med øve-klienter, har du mulighed for at vælge at blive certificeret Soul Realignment Practitioner. Certificering er inkluderet i uddannelsen.
 • Sjælslæsninger & Clearings
  Efter certificering, kan du guide betalende klienter igennem en individuel sjælslæsning & clearing. Samt tilbyde clearing af ejendomme. Alt sammen online eller face2face (hvis du ønsker det)

De 10 undervisningsmoduler indeholder:

 • Modul 1: Skab et stærkt indre fundament for at læse i Akasha arkivet
  Vi arbejder med en redefinition af, hvad det vil sige at gå en spirituel udviklingsvej i praksis. Du får viden om sjælen, livsenergi & multi-dimensionalitet. Du modtager indsigt i, hvordan Akasha arkivet fungerer & hvordan du sikrer dig, at de svar du finder er korrekte. Vi forbereder din opstart af øve-klienter. Yep, du starter nemlig ret hurtigt med at arbejde med klienter, da det er i arbejdet med klienterne, at du integrerer al den viden du modtager i uddannelsen. Endelig lærer du, hvordan du koder et pendul inden du starter med at læse i Akasha arkivet.
 • Modul 2: Få adgang til & lær hvordan du finder & læser KORREKT information i Akasha arkivet
  Modulet handler om, hvordan du sikrer dig, at du læser for den rigtige sjæl i Akasha Arkivet. Og hvordan du sikrer dig, at sjælen er klar til at blive læst om. Du lærer om hvilke blokeringer, der kan stå i vejen for, at du kan finde en sjæl i Akasha Arkivet & hvordan du clearer blokeringer & slør, der forhindrer dig i at læse om en sjæl. Vi arbejder med, hvordan du udvikler præcision & objektivitet. Og vi arbejder med, hvordan du overkommer tvivl på dig selv.
 • Modul 3: Lær at læse om, hvordan sjælen er sat sammen energetisk, og hvad det betyder for måden vi manifesterer på
  I dette modul arbejder vi med første del af læsningen om Sjælens Blueprint. Her lærer du specifikt om de 8 forskellige energi centre og hvad hver af energi centrene handler om. Hver sjæl har præference for 1-2 af disse energicentre, hvilket fortæller om, hvordan sjælen har potentiale til at skabe det største flow af energi, overflod & livsglæde.
 • Modul 4: Find sjælens oprindelse i Akasha arkivet & hvad det betyder for vores dybeste skaberkraft og identitet
  Dette modul handler om hvor sjælen kommer fra. Vi skal lære om de mest udbredte sjælsgrupper & hvad der karakteriserer dem. Og hvordan bevidsthed om vores sjæls oprindelse giver en ekstra dimension af viden om, hvem vi er inderst inde & hvad vi især er her for at bidrage med.
 • Modul 5: Skru op for din manifestationsevne
  I dette modul arbejder vi med den afsluttende del omkring sjælens blueprint. Du får en større indsigt i hvordan vi bevidst eller ubevidst skaber vores virkelighed & hvordan vi kan skrue op for vores skaberkraft. Vi starter også med at arbejde med en forståelse af, hvad karma er & hvordan karmaloven fungerer.
 • Modul 6: Forstå hvordan negative karmiske blokeringer skabes
  Du lærer, hvad det betyder at have en energetisk blokering. Og vi taler om sjælens hukommelse. Du lærer forskellige karmiske & energetiske blokeringer fra nuværende & tidligere liv. Du lærer hvad blokeringerne handler om, hvordan de er blevet skabt & hvad der skal til for at opløse dem.
 • Modul 7: Forstå hvordan vi frisætter os fra negativ karma fra nuværende & tidligere liv
  Vi går dybere i arbejdet med energetiske & karmiske blokeringer fra nuværende & tidligere liv. Du får nu en endnu større indsigt i hvordan negativ karma påvirker os. Og hvad vi kan gøre for at frisætte os af de forskellige blokeringer.
 • Modul 8: Aktivér sjælens hukommelse
  I dette modul lærer du at sætte de energetiske blokeringer sammen & forstå hvilke karmiske valg & hvilken karmisk historie sjælen bærer på. Vi arbejder her både med tidligere liv & nuværende liv og hvordan det påvirker dine klienter i dag. Vi taler også om, hvordan du kan forberede dig før du præsenterer en session for dine øve-klienter. Og hvordan sessionen kan danne grobund for reel transformation for klienten
 • Modul 9: Lær at cleare energetiske blokeringer i Akasha Arkivet for sjæle og boliger
  Her lærer du om hvordan clearings virker & hvordan du faciliterer en clearing. Både for en individuel sjæl. Og for ejendomme.
 • Modul 10: Byg en praksis med glade, betalende klienter
  Her taler vi om, hvordan du integrerer sjælslæsninger & clearings ind i din allerede eksisterende praksis. Vi taler også om hvad du kan være opmærksom på hvis du endnu ikke har en praksis og ønsker at bygge en professionel praksis med glade, betalende kunder. Vi taler også om nogle af de potentielle faldgruber og udfordringer du kan møde i samarbejdet med klienter, der modtager læsninger & clearings af dig. Vi taler om prissætning. Forberedelsestid. Vi taler om etik og hvordan du bevarer din professionelle integritet i arbejdet videre frem.

Praktisk info

Uddannelsen er i HØJ grad praktisk orienteret. Der vil ikke være bøger du skal læse ved siden af og du vil ikke modtage anbefalinger på litteratur du kan supplere med. Den grundlæggende teori & viden du har brug for, for at lave DYBT transformerende sjælslæsninger & clearings for andre, lærer du på uddannelsen.

Du skal afsætte ca. 3 timer til at se hvert undervisningsmodul. Der er 10 undervisningsmoduler, der frigives drypvist over en periode på ca. 3 måneder.

Der vil være 5 live Q&A calls over Zoom inkluderet i samme periode.

Du vil have brug for at afsætte minimum 2-4 timer ugentligt til at implementere undervisningsindholdet ifht. dine øve-klienter. Især fra modul 6-8 vil mange have brug for minimum 4-5 timer eller mere pr. modul til at implementere undervisningsindholdet.

Du taler kun med dine øve-klienter 1 gang ifbm. at du giver dem en fuld sjælslæsning & clearing når du har gennemgået hele uddannelsen.

Kan du ikke deltage live i Q&A calls, kan du indsende dine spørgsmål på forhånd.

Undervisningsmodulerne ligger i et lukket Simplero forum.

Som en del af uddannelsen, modtager du en energetisk attunement proces, der hjælper dig med at blive i stand til at søge og finde præcise oplysninger i Akasha Arkivet.

Du får adgang til en privat Facebook gruppe hvor du kan stille spørgsmål & få svar og støtte undervejs i forløbet, og i 6 måneder i alt fra uddannelsesstart.

Pris for deltagelse: 13.999 kr eksl. moms – betalingen kan deles op i op til 10. månedlige rater.

Det er et dybt virkende redskab til at skabe afklaring, dyb forvandling, heling og flow for mine klienter.

At deltage i Soul Realignment uddannelsesforløbet har været en virkelig spændende og en utrolig givende rejse.

Der er rigtig meget at lære, og det har været en kæmpe støtte at være en del af et dansk fællesskab med masser af support hele vejen igennem.

At begynde at give sjælslæsninger har været en fuldstændig magisk oplevelse.

Jeg er blæst bagover, HVOR dybe transformationer læsningen og clearingen skaber. Og hvor spot on fundene i Akasha arkivet er.

Jeg er virkelig taknemmelig for at have fået et så dybt virkende redskab til at skabe afklaring, dyb forvandling, heling og flow for mine klienter.

Og jeg kan på det varmeste anbefale denne metode til alle, som ønsker at styrke deres intuition, åbne mere op for egne gaver og gøre en kæmpe forskel for deres klienter.

Jeg oplever at læsningerne i Akasha arkivet har været spot on

Det har været dejlig konkret og meget spændende for mig at deltage på uddannelsesforløbet i Soul Realignment. Jeg har oplevet, at alle læsninger & clearings som jeg har givet til mine prøveklienter har været spot on. Det har føltes helt naturligt for mig at give sessionerne.

Forløbet har givet mig et dybt redskab til at gøre en forskel for mine medmennesker. Jeg vil klart anbefale forløbet, både til eget brug og til at hjælpe andre med.

Hold 3 starter tirsdag den 12. marts 2024

Pris: 13.999 kr eksl. moms

Beløbet kan delbetales i: 2, 4, 6 eller 10 månedlige rater. Der kommer et mindre tillæg på ved ratebetaling.

Venligst send en email på: mail@rebeckabjoerk.com hvis du ønsker at betale i rater. Og jeg sender dig et betalingslink, der passer til det antal rater du ønsker at betale i.

Datoer & tidspunkter for HOLD 3

 • Modul 1
  Tirsdag den 12. marts kl. 9
 • Modul 2
  Tirsdag den 19. marts kl. 9
 • 1. Q&A call
  Torsdag den 21. marts kl. 9-10
 • Modul 3
  Tirsdag den 2. april kl. 9
 • Modul 4
  Tirsdag den 9. april kl. 9
 • 2. Q&A call
  Onsdag den 17. april kl. 9-10
 • Modul 5
  Tirsdag den 23. april kl. 9
 • Modul 6
  Tirsdag den 30. april kl. 9
 • 3. Q&A call
  Onsdag den 8. maj kl. 9-10
 • Modul 7
  Tirsdag den 14. maj kl. 9
 • Modul 8
  Tirsdag den 21. maj kl. 9
 • 4. Q&A call
  Onsdag den 29. maj kl. 9-11
 • Modul 9
  Tirsdag den 4. juni kl. 9
 • Modul 10
  Tirsdag den 11. juni kl. 9
 • 5. Q&A call
  Onsdag den 19. juni kl. 9-11

Et indblik i, hvad metoden kan bidrage med til dine klienter

Jeg oplever konkrete, synlige resultater i min business

Jeg er blæst bagover. Kan ikke finde andre ord, der beskriver det bedre. Efter både relations- læsning & clearing og en personlig læsning og clearing, ser jeg nu helt konkrete synlige resultater. Resultater i vækst og flow i min business OG den mudrede forrude (så rammende en beskrivelse) som var svær at se igennem før sessionerne, er nu blevet vasket.

Så simpelt er det! Nu SER jeg. Og jeg er bevidst i situationerne, så jeg kan handle på dét, som er essentielt for mig - frem for blot at reagere.

Clearingerne har skabt flow, flow, flow - og jeg fortsætter bare.

På halvanden måned har jeg taget større skridt på sjælsplan, føler jeg, end hvad jeg har kunnet med personlig udvikling gennem mange år. Dette er et kvantespring!

Rebeckas læsning af mig var spot on

Jeg oplevede Akasha arkivet i en meditation for mange år siden og blev dybt berørt af det her levende skatkammer af energi og information om alt.

Så da jeg hørte, at Rebecka kunne læse arkivet og dermed kaste lys på mine ubevidste mønstre, karmiske sår og energetiske blueprint, så var det en no-brainer at booke en clearing-session.

Rebeckas læsning af mig var spot on og det var faktisk rørende at blive set på den måde. Jeg fik bekræftet en masse om mig selv og fik energetiske forklaringer på følelser og fornemmelser, jeg ikke selv har kunnet sætte ord på.

Rebeckas læsning hjalp mig i gang med at heale og cleare det, der ikke tjener mit højeste lys. Jeg giver Rebecka mine varmeste anbefalinger og dybfølt tak.

Roen har sænket sig her i huset

1000 tak for clearingen. Jeg kan tydeligt mærke, at roen har sænket sig her i huset. De problematikker som de jordbundne sjæle har repræsenteret her i huset, vækker genklang i mig. Det er alle områder jeg har arbejdet med gennem nogle år i mig selv. Jeg er super tilfreds.

Anonym tilbagemelding efter en bolig clearing,

Jeg er i højere grad blevet min egen rådgiver

Efter min session med Rebecka var der en masse brikker der faldt på plads indeni mig. Jeg forstod mig selv på et andet niveau, og turde i højere grad agere ud fra egne tanker og følelser. Jeg er i højere grad blevet min egen rådgiver.

Efter 2 sessioner med Rebecka har jeg oplevet store forandringer i mit liv

Jeg var i et forhold, hvor jeg levede i frygt for at være den jeg er, sige min mening og udfolde mit verdensbillede. Det blev tydeligt for mig, at jeg ikke lyttede til mit hjerte og mit sjæls kald. Jeg tog derfor et valg om at blive skilt og gå den vej min sjæl kalder på.

Jeg har oplevet fysiske forandringer i forhold til min hud. Fra meget plagsomt til markant forbedring ❤

Efter sessionerne har jeg oplevet et større flow på at tage valg, der skaber forandring.

Annemette,

Vil du høre mere om uddannelsen & mærke ind i min energi som underviser?

Så er du hjertelig velkommen til at se et REPLAY af et infomøde om uddannelsen:

 

 

FAQ

Spørgsmål du måske sidder med:

Nej slet ikke. Alle der har en oprigtig interesse i at lære denne metode, kan lære det.

Klarviden vil dog med stor sandsynlighed blive aktiveret hen af vejen i takt med, at du fordyber dig i arbejdet i akasha arkivet.

Klarviden er oplevelsen af, at du bare ved – øjeblikkeligt – at noget er sandt, uden at du ved hvorfor og hvordan. Du ved bare. I uddannelsen bruger vi et pendul, der hjælper dig med at adskille, hvad der er klarviden, og hvad der er noget du selv har tænkt dig frem til/fundet på.

Du skal tage 5 øve-klienter igennem en sjælslæsning & clearing. Du finder som udgangspunkt selv øve-klienterne. Jeg giver tips til, hvordan du finder dem.

Jo mindre du kender dem på forhånd, jo bedre. Vent derfor også med at læse for familie og venner til du er igennem uddannelsen.

Selve certificeringen foregår elektronisk, hvor din øve-klient besvarer nogle spørgsmål efter at have modtaget sjælsningen og clearingen af dig.

Efter certificering modtager du et certifikat på at du er certificeret i Soul Realignment.

Uddannelsen henvender sig til alle, der har en interesse i spiritualitet & transformation.

Det er både for dig, der allerede arbejder som f.eks. coach, terapeut, healer, underviser, clairvoyant, astrolog, numerolog el.lign. Uddannelsen vil være et super supplement til alle disse metoder.

Og det er ligeledes for dig, der er på vej til at tage dit første skridt ud i at uddanne dig indenfor personlig & spirituel udvikling.

Det vigtigste er ikke din baggrund. Det vigtigste er, at du mærker et oprigtigt JA indefra til at deltage. Det er også vigtigt at du har en åben indstilling & et åbent sind. Det er ikke en intellektuel uddannelse. Det er et dybt transformerende værktøj du får adgang til, som potentielt kan skabe stor forandring i dig selv & andre. Du vil måske også møde din indre modstand, utålmodighed og frustration undervejs i uddannelsen, da noget af læringen kræver øvelse og nogle gange – til en start – ikke er helt nemt. Derfor har du adgang til min støtte og hjælp når/hvis du møder modstand.

Jeg anbefaler at du venter med at lave en sjælslæsning & clearing på dig selv, til du har taget 5 øve-klienter igennem processen.

Grunden til dette er, at den vi har sværest ved at være objektiv omkring, er, os selv.

Når du har taget de 5 øve-klienter igennem, og har erfaret på egen krop at de informationer du får ind, er præcise og korrekte: Er du hjertelig velkommen til at læse og cleare for dig selv.

Hvis du har læst al info her på siden igennem og du har nogle supplerende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på mail@rebeckabjoerk.com eller i messenger på facebook.

Har du spørgsmål, der ikke er besvaret her på siden?

Eller ønsker du at booke en kort, uforpligtende samtale for at undersøge om uddannelsesforløbet er det rette for dig?

Venligst skriv til mig her, og jeg vender tilbage til dig:

Kontakt

Hvem er din underviser?

Jeg hedder Rebecka Bjoerk. I 2019 modtog jeg min første sjælslæsning & clearing i Akasha Arkivet. Det blev i den grad en streg i sandet - siden da har der været et meget tydeligt før og efter. Jeg er gået fra at leve et ret ubevidst liv (til trods for talrige terapeut timer og coach uddannelser). Til at jeg i dag er mere til stede i min krop og i mit liv end nogensinde før. Og jeg tager for første gang fuldt ansvar for at jeg er en aktiv medskaber af mit liv.

Jeg har siden da uddannet mig inden for metoden Soul Realignment®. Og har haft mulighed for at guide mange mennesker igennem sjælslæsninger & clearings. Jeg bliver igen og igen berørt af hvor præcis & transformerende metoden er. Og at jeg ikke skal 'andet end' at sætte mig selv til side og være en kanal for en større strøm.

Jeg er uddannet cand.mag, er certificeret coach fra Empowermind & fra The Ford Institute. Jeg har 15 års erfaring som selvstændig coach, rådgiver & underviser. Før jeg lavede et skifte i 2020, skabte jeg bl.a. en stressrådgiver uddannelse.

Soul Realignment is a registered trademark of Andrea Hess LLC and is used under License.

Tilmeld dig HOLD 3 HER >>>

Skru op for dine spirituelle gaver

Få adgang til miniforløbet den 26.-28. februar 2024 for coaches, healere & terapeuter, der ønsker at udfolde (endnu mere) af deres sjælspotentiale & hjælpe deres klienter med dyb transformation via Akasha arkivet.