Stress og æteriske olier

Skab vækst i din network marketing business

At skabe din egen network marketing business er måske den største personlige udviklingsrejse du kan begive dig ud på.

Din NWM business hænger uløseligt sammen med dig som menneske. Du er den, der skaber resultaterne. Eller manglen på dem.

Når vi mangler resultater i vores business, er der ofte uoverensstemmelse mellem vores inderste & det vi gør udadtil.

Rigtig mange bliver ved for længe med at gøre dét, der ikke virker. Og glemmer at være konsistent med dét, der rent faktisk skaber resultater.

Vi er alle unikke. Og derfor vil din vej til at skabe de resultater du ønsker i din NWM business, være unikke for dig.

Når vi skaber en business fra sjælen & vores inderste værdier kan vi - over tid - og med de for os rette handlinger, skabe vækst, abundance, flow & frihed.

Forløbet er for dig, der:

 • Er investeret med hjerte & sjæl i din network marketing businesss. Og er committed til vækst, både forretningsmæssigt & spirituelt
 • Allerede er, eller har et ønske om at blive forhandler indenfor network marketing
 • Ønsker at skabe en network marketing business, der tager udgangspunkt i dine unikke sjælsgaver & inderste værdier
 • Har brug for at være i integritet i opbygningen af dit team & har en intention om at bygge & lede et team fra tillid, frihed & inspiration. Fremfor kontrol, pres & manipulation
 • Har prøvet alle mulige metoder, uden at få de resultater du ønsker
 • Har svært ved at finde de rette samarbejdspartnere til dit team
 • Måske føler, at du står alene med din network marketing business & længes efter kærlig støtte til at se & transformere dine blindspots

Sådan arbejder jeg:

Du starter med at sætte en målbar intention for forløbet som f.eks. kunne være:

- Klarhed over hvem du hjælper med hvad (din niche).
- Konsistens, vedholdenhed, synlighed eller gennembrud i din markedsføring.
- En rank/indtjening du gerne vil nå.

I forløbet tager jeg udgangspunkt i, hvem du er på et sjælsplan. Du får større bevidsthed på, hvordan du skaber en business, der er i tråd med dine iboende talenter & essens.

Jeg identificerer samtidig de energetiske blokeringer, der står i vejen for, at du skaber din intention. Og jeg clearer dem energetisk.

Og så hjælper jeg dig med at identificere, hvilke action-steps du kan tage, så du opnår de resultater du ønsker.

Når energetiske blokeringer cleares, vil du opleve, at det bliver lettere at lave de forandringer, du ønsker dig. Og dermed skabe den vækst du længes efter.

Hvem er jeg?

Jeg hedder Rebecka Bjoerk. Jeg hjælper dig med at slippe det, der står i vejen for, at du følger din sjæls vej. Både privat & forretnings/arbejdsmæssigt.

Jeg ser hele dig. Din storhed & dit sjælspotentiale. Og de karmiske blokeringer du har med dig fra dette & tidligere liv, som står i vejen for det.

Jeg kan - med din tilladelse - fjerne de energetiske årsager til, at du ikke opnår dét du længes efter. Så det bliver meget nemmere for dig at skabe dét du ønsker dig.

Jeg har arbejdet som coach & rådgiver siden 2009, og har erfaring fra over 1000 individuelle samtaler. Jeg er certificeret i den transformerende healingsmetode SoulRealignment.

Jeg har network marketing erfaring som forhandler af essentielle olier fra doTERRA. Olierne kom ind i mit liv i 2019, og er blevet katalysator for en stor transformation i mit liv, både personligt & forretningsmæssigt. Jeg har pt. ranken Silver & har - takket være især de energetiske clearings - åbnet op for at blive et match til en supplerende & (næsten) passiv indkomst, der kommer ind hver måned i min doTERRA forretning.

Et individuelt network marketing businessforløb indeholder:

 • 1 SoulRealignment læsning
  I den første session skaber vi et fundament for hele forløbet, hvor du lærer om, hvor du kommer fra sjælsmæssigt, hvilke sjælsgaver du har med dig & hvordan du er designet til at skabe et liv fra sjælen. At leve i overensstemmelse med din sjæls essens & gaver, er den sikre vej til abundance i form af penge, tid & glæde. Denne første sessionen indeholder samtidig en energetisk clearing af blokeringer, der står i vejen for vækst i din business. Sessionen tager 90 min. Jeg optager sessionen, så du kan genhøre den.
 • 1 Energy Transfer, der støtter dig i at manifestere din intention
  F.eks. Abundance, glæde, frihed eller tryghed. Lige tiltrækker lige og for at skabe noget må vi være et energetisk match til det. Denne transfer vil støtte dig i at integrere den energi du gerne vil tiltrække mere af.
 • 1 Clearing af dit kontor & bolig
  Hvis der er brug for det, clearer jeg også din bolig samt evt. klinik/kontor hvor du arbejder. Vores hjem og/eller arbejdsplads er et energetisk match til os. Fysiske rum kan indeholde energetiske ubalancer, der står i vejen for din vækst. Derfor clearer jeg disse samtidig med den første session hvis det er nødvendigt.
 • 4 Mentor Sessioner
  Mentorsamtalerne hjælper dig med at integrere de energetisk clearings i din business. Jeg hjælper dig med tydeliggøre hvilke action-steps, der er i allignment med din sjæls essens & som kan føre dig henimod din intention med forløbet. Hvis du er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, kan du stille spørgsmål til dine spirituelle guider, og jeg kanaliserer deres svar. Dine guiders opgave er at hjælpe dig med at manifestere dine intentioner. Hver mentorsamtale tager 30 minutter, og afholdes i løbet af de 2 måneder forløbet varer.
 • 1 Business Clearing
  Ca. 7 uger efter den første clearing, modtager du en ny clearing. I denne clearingsession går vi et spadestik dybere & clearer yderligere energetiske blokeringer, der står i vejen i din business. Inden sessionen laver du en liste over ALT, der udfordrer dig. Og herefter clearer jeg dét som din sjæl er klar til at give slip på. I sessionen taler vi samtidig om, hvordan du omsætter det hele til ny handling & nye resultater i din business. Sessionen tager 60 min.
 • Pris for et business forløb
  13.999 kr eksklusiv moms (forløbet kan betales i rater efter aftale med mig)

Hvordan adskiller dette forløb sig fra den sparring jeg får fra min upline?

 • Du får clearet energetisk s**t der står i vejen for din succes.
 • Du får en udeforstående mentor, der ikke har nogen agenda ifht. hvad du skal opnå.
 • Jeg har 100% tavshedspligt omkring alt hvad du deler i forløbet.

Book en gratis sparringssamtale med mig

I samtalen stiller jeg skarpt på udfordringer & blokeringer du oplever i din business. Og jeg hjælper dig med at blive afklaret omkring, hvad du har brug for at fokusere på, for at opnå det du længes efter.

Samtalen giver dig en smagsprøve på, hvordan jeg arbejder. Og det er samtidig din mulighed for at mærke ind i om jeg er den rette til at hjælpe dig videre.

Hvis du ønsker en sparringssamtale, er du velkommen til at sende en besked til mig herunder. Så vender jeg tilbage med tidsforslag til en samtale online.

Kontakt

FAQ

En session tager 60-90 minutter.

Sessioner foregår online over Zoom.

Du kan vælge at booke alle sessioner ind med det samme når du bestiller mentorforløbet. Eller du kan vælge at booke dem fra session til session.

Jeg optager hver session og du får tilsendt en optagelse efterfølgende, så du har mulighed for at genhøre den.

Selve sessionerne tager 60-90 minutter.

Efter hver clearingsession, vil der være lidt hjemmearbejde, der hjælper dig med at integrere clearingen. Det vil tage ca. 5 minutter hver dag i 21 dage.

Herudover, vil det største arbejde & dermed tidsforbrug ligge i at skabe de forandringer, du finder frem til i forløbet. Dette vil afhænge helt af, hvad dit mål med forløbet er.

Jeg arbejder i the Akashic Records – eller de Arkaiske Arkiver som man siger på dansk. Det er en fortegnelse over alle de informationer, der findes omkring din sjæl, dit nuværende liv & de tidligere liv du har levet.

Du kan sammenligne Akashic Records med internettet, hvor du kan søge mange forskellige slags informationer omkring din sjæl.

Jeg undersøger typisk to typer informationer i din Akashic Record – og kun med din tilladelse, selvfølgelig:

Information om din sjæls essens. Eller dit Divine Soul Blueprint siger man på engelsk. Denne information fortæller noget om, hvem du er inderst inde, hvor din sjæl oprindeligt kommer fra, og hvad du kan gøre i dette liv, for at leve fra din sjæls essens. Samt hvordan du bedst skaber & manifesterer et liv i flow & glæde.

Den anden type information jeg søger, er hvilke negative karmiske blokeringer, din sjæl er klar til at give slip på. Og som derefter cleares i forbindelse med en session. Negative, karmiske blokeringer kan f.eks. komme til udtryk i dit nuværende liv som dysfunktionelle relationer, uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, ubalancer i din krop & dit sind, eller resultater som du forsøger at opnå uden at lykkes.

Din sjæl har været inkarneret her på Jorden mere end dette ene liv, du lever lige nu.

Og de fleste mennesker har tendens til at gentage negative, uhensigtsmæssige valg. Det er som en plade, der er gået i hak. Selv om du skifter de ydre omstændigheder ud. Så er mønstrene og smerten bagved, stadig den samme.

At få lavet en clearing i din Akashic Record, er som at skyde genvej. Du får simpelthen fjernet den negative, karma som din sjæl er klar til at give slip på. Og på den måde, undgår du at blive ved med at gå i ring.

Karma betyder, at et hvert valg, har en konsekvens.

Det kan være en positiv konsekvens.

Eller det kan være en negativ konsekvens.

Karmaloven opererer døgnet rundt. Året rundt. For alle mennesker.

Problemet med valg & konsekvenser, er, at mange af vores valg først får konsekvenser ude i fremtiden. Og når så konsekvensen indtræffer, har vi glemt, hvilket valg, der var årsagen til konsekvensen.

Derfor får du, i en clearing session, bevidsthed på, hvilket valg, der startede de problematikker du sidder med i dag. Ofte ligger disse valg tilbage i tidligere liv. Når du kender det oprindelige valg, kan du meget nemmere korrigere i dit nuværende liv, når du mærker tendens til at gentage det samme valg, fra fortiden.

Vi hører mest om den negative karma. Men den positive karma er jo mindst lige så vigtig. Det er den positive karma, der skaber flow & abundance i dit liv.

Hvis du er i tvivl om du er i gang med at tage et negativt eller positivt, karmisk valg. Så undersøg, hvilken energi, der ligger bag dit valg. Rigtig mange mennesker tager f.eks. valg med udgangspunkt i forpligtelse. Når du tager et sådan valg, skaber du en oplevelse af mere forpligtelse.

Når du derimod tager et valg i kærlighed & glæde, så skaber du mere kærlighed & glæde.

Når du tager et valg fra en mangel-tilstand. Skaber du mere mangel i dit liv.

Når du tager et frygt-baseret valg. Skaber du mere frygt i dit liv.

De fleste af os har en del karma i bagagen fra tidligere liv. Og det vil sjældent være tilstrækkeligt med blot en enkelt session til at cleare fortidens blokeringer. Derfor arbejder jeg primært med mennesker i længere forløb.

Du kan sagtens – efter et afsluttet mentorforløb – tilkøbe en ekstra session, hvis du har brug for det.

Skru op for dine spirituelle gaver

Få adgang til miniforløbet den 26.-28. februar 2024 for coaches, healere & terapeuter, der ønsker at udfolde (endnu mere) af deres sjælspotentiale & hjælpe deres klienter med dyb transformation via Akasha arkivet.