Sårbarhed

Individuel clearing i Akasha arkivet af blokeringer, der skaber mangel & frygt omkring penge

I denne session tilbydes du en clearing via Akasha arkivet med særligt fokus på at slippe blokeringer & begrænsninger omkring din evne til at modtage & skabe overflod i dit liv og din business (hvis du har en).

Normalpris: 2.222 kr

Særpris indtil den 31. august 2023: 1.111 kr

Priser er inkl. moms - der er et begrænset antal pladser til særprisen. Rabatten udløber automatisk, når alle pladser er booket til særpris.

JA tak - jeg vil gerne bestille en clearing

Hvad er en energetisk clearing i Akasha arkivet?

Akasha arkivet ligger i 5. dimension. Herfra kan jeg gå tilbage i tid (både nuværende & tidligere liv) og cleare de energetiske & karmiske blokeringer som din sjæl er klar til at slippe.

Fattigdom, mangel og overlevelse har præget en stor del af menneskeheden i årtusinder.

Derfor bærer mange af os blokeringer, begrænsninger & frygt omkring at skabe & modtage penge.

En clearing i Akasha arkivet baner vejen for mere flow energetisk.

Vi skal altid selv gå vejen og tage de jordiske skridt og handlinger, for at skabe det vi ønsker.

For at få maximalt udbytte af clearingen, har du brug for at skabe ændringer i dit fysiske liv via dine adfærd & handlinger.

En clearing i Akasha arkivet skaber et øget inflow af livsenergi, og vil gøre at du får større adgang til at mærke dine intuitive impulser.

Derfor er det vigtigt, at du tager action på den inspiration du mærker. Kun på den måde samskaber du med din sjæl og skaber nye resultater i dit liv.

De actionsteps du føler dig kaldet til at sætte i værk, vil med stor sandsynlighed ligge udenfor din nuværende comfortzone.

Vi er ofte ikke bevidste om den energetiske årsag til blokeringerne, men ser kun resultater af dem i vores liv & business som f.eks.:

  • En oplevelse af ikke at have nok penge & konstant at være i mangel.
  • Kun lige akkurat at klare den.
  • Overforbruge igen og igen, og lade som om, at man har flere penge end man reelt har.
  • Feast & famine cyklusser i vores business i stedet for et stabilt & konsistent inflow af penge
  • Frygt for at miste de penge vi har.
  • Tilbageholdelse med at investere og hamstring af alt vi har.
  • Svært ved at tillade sig selv luksus.

Sådan foregår det praktisk:

For at lave clearingen har jeg brug for flg. informationer fra dig:

– Dit fulde nuværende navn

– Dit fulde navn ved fødsel/dåb

– Fødested (by og land)

– Fødselsdag (dag-månd-år)

– En intention med clearingen formuleret i 1 sætning.

En intention er dét du ønsker at skabe som resultat af clearingen. Jo mere konkret jo bedre. Husk at være realistisk i din intention. Undlad derfor at sætte en intention, der ligger MEGET langt fra din nuværende erfaring og virkelighed.

En intention kunne f.eks. være:

Jeg ønsker at skabe en stabil månedlig omsætning på ____ kr 

Jeg ønsker at sælge _____ antal forløb hver måned

Jeg ønsker at vækste min busines til _____ kr indenfor de næste ____ måneder

Når jeg har lavet clearingen, modtager du en lydfil hvor jeg fortæller om, hvad der er blevet clearet samt inspiration til, hvordan du arbejder aktivt med at integrere clearingen & skabe det din intention handler om.

Der må forventes op til 4-5 uger fra bestilling til modtagelse af clearingen. Det kan også være før, alt afhængigt af hvor mange der bestiller og hvornår du har bestilt. Jeg laver dem i den rækkefølge bestillingerne er modtaget i.

Skru op for dine spirituelle gaver

Få adgang til miniforløbet den 26.-28. februar 2024 for coaches, healere & terapeuter, der ønsker at udfolde (endnu mere) af deres sjælspotentiale & hjælpe deres klienter med dyb transformation via Akasha arkivet.