På arbejde igen efter en stress sygemelding

Stress sygemelding

I denne artikel vil jeg gennemgå de væsentligste ting som du og din arbejdsgiver med fordel kan tage stilling til, både inden du starter op, og undervejs i genoptagelse af dit arbejdet.


Vær at vide før du starter i arbejde efter en stress sygemelding

Skal du til at starte op i arbejde igen efter en stress sygemelding?

Alt hvad jeg skriver her i artiklen er generelt, og derfor vil en genoptrapning i nogle tilfælde se anerledes ud end det jeg beskriver her.

Som udgangspunkt kan du forvente, at du IKKE kommer til at få oplevelsen af at være 100% klar når du starter i arbejde igen.

Som tommelfingerregel, kan du holde øje med følgende stress symptomer, der helst skal være i bedring før du opstarter på dit arbejde:

 • Du har fået godt styr på din søvn og kan mærke en stor forbedring i hvordan du sover.
 • Dit overskud i forhold til din familie og venner er begyndt at komme tilbage.
 • Du oplever en begyndende lyst og nysgerrighed efter at komme tilbage til kolleger og arbejdsopgaver.

Sådan griber din opstart i arbejde an:

Når du begynder at nærme dig tidspunktet for at starte op i arbejde igen, har du og din arbejdsgiver et møde, hvor I helt konkret drøfter hvordan din genoptrapning på jobbet skal foregå. Som udgangspunkt tager en genoptagelse af arbejdet minimum 3 måneder, og alt afhængig af din unikke situation kan det tage længere eller kortere tid.

Jeg vil foreslå, at I tager stilling til følgende 3 punkter, og at I skriver det ned i bliver enige om:

A. En 3 måneders-plan for din genoptagelse af dit arbejde

Her aftaler I dine arbejdsdage og arbejdstider. Planen er kun et udgangspunkt, og kan løbende revideres og forlænges hvis der er brug for det. I den første tid af en opstart, fungerer det godt for de fleste at lægge arbejdsdagene hver anden dag, så der er en dag i mellem til restitution og hvile. OG det er også en fordel at der startes ud med så lavt et timetal som muligt. Efter nogle uger kan I begynde at sætte timeantallet gradvist op. Jeg foreslår desuden at I aftaler løbende statusmøder, f.eks. hver 2. uge, hvor I drøfter hvordan det går og om der skal laves justeringer i planen.

B. Gennemgå alle dine arbejdsopgaver, og opdel dem i tre kategorier:

 • Grønne arbejdsopgaver: Kendte, forudsigelige og/eller rutineprægede arbejdsopgaver. I starten af din genoptagelse af arbejdet vil det, hvis muligt, kun være disse opgaver du har.
 • Gule arbejdsopgaver: Arbejdsopgaver der indeholder mindre alene ansvar, lettere udfordringer og en begyndende kompleksitet. Disse kan du påtage dig et stykke inde i din genoptagelse af dit arbejde.
 • Røde arbejdsopgaver der indeholder kompleksitet, korte deadlines og en høj grad af ansvar og krav til din præstation. Disse vil du først kunne påtage dig på længere sigt.

C. Afklar særlige behov for din opstart.

Du vil muligvis have nogle forskellige særbehov du vil have stor glæde af at få imødekommet på arbejdspladsen. Jeg vil foreslå at du har taget stilling til disse inden dit møde med arbejdsgiver og at du italesætter dem på mødet. Det kan f.eks. være:

 1. Hvad gør du, hvis du har en dårlig dag, eller får det dårligt mens du er på arbejdet? Det bedste, vil være at du har lov til at blive hjemme/gå hjem, hvis det sker. Ofte vil en sådan aftale tage et pres fra dine skuldre, og bare det at vide at det er en mulighed, er en stor hjælp.
 2. Hvordan kan du skærmes bedst muligt for afbrydelser og støj på arbejdspladsen?
 3. Er der bestemte kolleger/samarbejdspartnere i teamet du med fordel kan samarbejde tættere med i opstartsfasen?

Fælder du skal være opmærksom på når du starter i arbejde igen:

Det er vigtigt, at du tager godt vare på dig selv undervejs på din vej tilbage i arbejde. Du har sikkert gjort dig mange tanker undervejs i din sygemelding, og har højst sandsynligt fået professionel hjælp. Og mit håb er, at det står dig klart, hvad der var årsagen til at du fik stress. Oftest er det en kombination af flere faktorer, hvor nogle af årsagerne er (har været) inden for din indflydelse, og nogle af årsagerne ligger (lå) uden for din kontrol.

Generelt ser jeg især TO fælder gå igen og som du kan være opmærksom på når du starter op igen:

1) Hvis du fortsætter ”hvor du slap” før din stress sygemelding, og har urealistiske forventninger til dig selv.

Som sygemeldt med stress er det naturligt og sundt, at du mere end noget andet længes efter ”at få dig selv tilbage”. Derfor er det også forståeligt at du har lyst til at gøre som du plejer når du mærker et begyndende overskud. Her er mit råd, at du forsøger at bruge mindre af din energi, og at du påtager dig mindre end du umiddelbart tror du kan. Hellere for tids- og energipessimistisk i opstartsfasen, end for optimistisk. Så kan du skrue op for energien i takt med at du får det bedre og bedre.

2) Hvis de faktorer på arbejdspladsen, der var skyld i at du fik stress, ikke er blevet ændret.

Det kan være at din arbejdsgiver fortsat er presset, eller har en urimelig forventning til at du præsterer og leverer fra første dag du er tilbage. Dette er umuligt fra din side at gøre noget ved, men kan være fatalt i forhold til at få succes med at genoptage arbejdet og undgå at du får tilbagefald.


Rebecka Bjoerk

Har du brug for mere hjælp?

Læs mere her om kursusforløbet ”Sygemeldt med stress – kom videre” der hjælper dig med at takle den sidste del af din sygemelding —> Læs mere her om forløbet “Sygemeldt med stress – kom videre” <—


Kommentarer

 • Kære Stine.
  En virkelig god og detaljeret artikel om det at starte stille op efter en stress sygemelding.
  Jeg står i den situation, at min arbejdsgiver valgte at fyre mig kort tid efter min sygemelding (3uger) så når jeg bliver raskmeldt, skal jeg på ny ud og søge arbejde. Hvordan vil man som stressramt kunne passe på sig selv, her vil der jo nok ikke være muligt at starte så stille op, som jeg kunne ønske.
  Har du evt nogle gode råd.
  Pft.
  Hilsen Lis ☺️

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skru op for dine spirituelle gaver

Få adgang til miniforløbet den 26.-28. februar 2024 for coaches, healere & terapeuter, der ønsker at udfolde (endnu mere) af deres sjælspotentiale & hjælpe deres klienter med dyb transformation via Akasha arkivet.