Indhold på de 10 uddanelsesmoduler om Akasha Arkivet

 • Modul 1: Dit fundament for at kunne læse i Akasha Arkivet
  Vi starter med at tale om en redefinition af, hvad det vil sige at gå en spirituel udviklingsvej i praksis. Du få viden om sjælen, livsenergi & multi-dimensionalitet. Du modtager indsigt i, hvordan Akasha arkivet fungerer & hvordan du sikrer du dig, at de svar du finder er korrekte. Vi forbereder din opstart af øve-klienter. Yep, du starter nemlig ret hurtigt med at arbejde med klienter, da det er i arbejdet med klienterne at du integrerer al den viden du modtager i uddannelsen. Endelig lærer du, hvordan du koder et pendul inden du starter med at læse i Akasha arkivet.
 • Modul 2: Sådan får du adgang til Akasha Arkivet
  Modulet handler om, hvordan du sikrer dig, at du læser for den rigtige sjæl i Akasha Arkivet. Og hvordan du sikrer dig, at sjælen er klar til at blive læst om. Du lærer om hvilke blokeringer, der kan stå i vejen for, at du kan finde en sjæl i Akasha Arkivet & hvordan du clearer blokeringer & slør, der forhindrer dig i at læse om en sjæl. Vi arbejder med, hvordan du udvikler præcision & objektivitet. Og vi arbejder med, hvordan du overkommer tvivl på dig selv. Modulet afslutter med en energetisk attunement-proces, der sørger for at du får korrekt adgang til Akasha Arkivet.
 • Modul 3: Sjælens Blueprint del 1
  I dette modul arbejder vi med første del af læsningen om Sjælens Blueprint. Her lærer du specifikt om de 8 forskellige energi centre og hvad hver af energi centrene handler om. Hver sjæl har præference for 1-2 af disse energicentre, hvilket fortæller om, hvordan sjælen har potentiale til at skabe det største flow af energi, overflod & livsglæde.
 • Modul 4: Sjælens Blueprint del 2
  Dette modul handler om hvor sjælen kommer fra. Vi skal lære om de mest udbredte sjælsgrupper & hvad der karakteriserer dem. Og hvordan bevidsthed om vores sjæls oprindelse giver en ekstra dimension af viden om, hvem vi er inderst inde & hvad vi især er her for at bidrage med.
 • Modul 5: Sjælens Blueprint del 3
  I dette modul arbejder vi med: - Læsning af hvilket niveau sjælen vibrerer på lige nu. - Hvad en Guds-gnist (Godspark) er & om der er en sekundær Guds-gnist til stede. Og hvad det betyder. - Hvor stærk eller svag vores energetiske beskyttelsesmembran er. - Hvor intentionelt vi pt. skaber vores virkelighed & hvordan vi evt. kan skrue op for vores skaberkraft. - Udviklingen af vores intuitive udviklingsvej. - Forståelse af, hvad karma er.
 • Modul 6: Energetiske Blokeringer del 1
  Du lærer, hvad det betyder at have en energetisk blokering. Og vi taler om sjælens hukommelse. Du lærer bl.a. om disse energetiske blokeringer og hvad de betyder: Vedhæftede sjæle, Jordbundne sjæle, Negative tankeformer, Medfølende forbindelser, Kontrakter & Negativ uretfærdig karma.
 • Modul 7: Energetiske Blokeringer del 2
  Vi går dybere i arbejdet med energetiske blokeringer. Du lærer bl.a. om: Fysiske & energetiske Implantater, Sjælstab, Portaler, Negative astral-rejser, Negative intentioner, Forhandlinger, Begrænsninger & Løfter.
 • Modul 8: Sjæle historier
  I dette modul lærer du at sætte de energetiske blokeringer sammen & forstå hvilke karmiske valg & hvilken karmisk historie sjælen bærer på. Vi arbejder her både med tidligere liv & nuværende liv og hvordan det påvirker dine klienter i dag. Vi taler også om, hvordan du kan forberede dig før du præsenterer en session for dine øve-klienter. Og hvordan sessionen kan danne grobund for reel transformation for klienten.
 • Modul 9: Clearings i Akasha Arkivet + Clearing af boliger
  Her lærer du om hvordan clearings virker & hvordan du faciliterer en clearing. Både for en individuel sjæl. Og for ejendomme.
 • Modul 10: Overgangen til at bygge en praksis med betalende klienter
  Her taler vi om, hvad du kan være opmærksom på hvis du ønsker at bygge en professionel praksis med glade, betalende kunder. Vi taler også om nogle af de potentielle faldgruber og udfordringer du kan møde i samarbejdet med klienter, der modtager læsninger & clearings af dig. Vi taler om prissætning. Forberedelsestid. Vi taler om etik og hvordan du bevarer din professionelle integritet i arbejdet videre frem.

Skab alignment mellem din sjæl & din business

Tilmeld dig nyhedsbrevet & få adgang til miniforløbet den 9.-11. okt 2023: Skab mere FLOW på kunder & penge i din business mhj fra Akasha arkivet