Forventninger når du skal tilbage i job efter stress

Tilbage i job efter stress

Jeg har med glæde læst dine gode inputs – de er ramt lige i øjet af hvad jeg føler.

Min situation er, at jeg er blevet sygemeldt i marts måned og efter 4 ugers sygemelding er jeg stille og rolig startet op på arbejde.

Dette forløb er gået godt. jeg har fortsat mærket symptomer, men har kunnet navigere i det og har mærket, at jeg var på rette vej. Jeg synes dog det er svært at mærke efter hele tiden. Tempoet er nede og arbejdsopgaverne simple.

Efter 12-14 uger er jeg nu oppe på 25-30 timer, og jeg synes jeg var ved at få mere lyst til sociale aktiviteter m.m. Men nu synes jeg igen at jeg er ramt af mega meget ustabilitet fra dag til dag. Oveni købet også i løbet af dagene, og jeg er frustreret over, at jeg får mange af symptomerne tilbage.

Kan du give mig et godt råd?

Dette kan du forvente, når du er på vej tilbage i job efter stress

Mange tak for dit spørgsmål. Hvis det kan være nogen som helst trøst, så er den problematik du beskriver meget udbredt.

Altså tvivlen om, hvad du kan forvente i forbindelse med at trappe gradvist tilbage i job efter stress?

Og spørgsmålet om, hvad du gør, hvis du oplever et mindre eller større tilbagefald undervejs, mens du er på vej tilbage i job efter stress?

Tilbage i job efter stress: Det korte svar er

Hvis du har en forværring af dine stress symptomer i flere dage i træk, så stop op. Det er et tydeligt tegn på, at din genoptrapning af timer og arbejdsopgaver går for stærkt. Med andre ord, din krop fortæller dig, at du har brug for at skære ned på ambitionsniveauet og skrue ned for timetallet i en periode.


Stress sygemelding

Tilbage i job efter stress: Det længere svar kommer her

Det er desværre meget udbredt at få et tilbagefald når man er på vej tilbage i job efter stress. Det er rigtig ærgerligt, for man kan faktisk gøre en del for at forebygge, at det sker. Hvis du vil vide mere om at forebygge og undgå tilbagefald i stress, er du velkommen til at downloade mit gratis online foredrag “Undgå tilbagefald i stress”, her.

I følge min erfaring er der 4 faser i forbindelse med en sygemelding med stress.

Det er individuelt, hvor lang tid man befinder sig i hver fase. Det vil blandt afhænge af, hvor meget ro, der er omkring dig i løbet af din sygemelding, og, hvor meget relevant rådgivning og hjælp du får undervejs.

#Fase 1: Første del af sygemeldingen

I den første del af en sygemelding med stress er du hårdt ramt af stress symptomer. Her er din fornemste opgave at hvile dig og at reducere din stress. De fleste har også stor glæde af at få individuel hjælp til stresshåndtering.

# Fase 2: Gradvis bedring

Derefter kommer der en fase, hvor du gradvist får det bedre, men hvor du langt fra er rask endnu. I denne fase handler det fortsat om at hvile og opbygge din energi til trods for, at der begynder at komme en bedring. Mange fristes til at speede op her så snart der begynder at komme et spinkelt overskud, hvilket ofte fører til et tilbagefald.

#Fase 3: Genoptagelse af arbejde

I denne fase har du flere gode end dårlige dage. Nu er det tid til at tage små skridt i retning af at komme tilbage til et normalt liv igen. Det er også i denne fase, at du begynder at trappe gradvist op i arbejde igen.

Det er meget udbredt, at stressramte får et tilbagefald i denne fase. Igen vil det oftest handle om, at der stilles for ambitiøse krav om, hvor hurtigt du trapper op i tid og hvor hurtigt du skal varetage komplicerede opgaver og korte deadlines. 

Det er også i denne fase, at du på et tidspunkt raskmelder dig.

Hvis du vil vide mere om at takle den sidste del af selve sygemeldingen, og hvordan du bedst muligt sikrer en god overgang tilbage i arbejde, kan du læse mere her.

# Fase 4: På den anden side af raskmelding

Den sidste fase er på den anden side af, at du har raskmeldt dig. Mange er ikke færdige med at reducere stress til trods for, at de har trykket på “raskmeldingsknappen”.

I virkeligheden er det i denne fase, at årsagerne til din sygemelding bliver testet. Altså testet om det, der gjorde dig stresset er blevet ændret tilstrækkeligt? Og testet om din hverdag “tillader”, at du forbliver stressfri på den lange bane?

Hvis du har brug for støtte til komme yderligere af med din stress, på den anden side af en sygemelding, kan du læse mere her.


Tilbage i job efter stress: Hvornår er det tid til at gå op i tid?

Helt grundlæggende skal du ikke at gå op i tid, før at du oplever et mentalt og energimæssigt overskud i dit nuværende timeantal. Det vil sige at du oplever at det går godt, og at du også har en vis grad af overskud når du kommer hjem fra arbejdet. Hvis du har en markant forværring af dine stress symptomer eller slet ikke har noget overskud når du får fri fra arbejde, bør du omvendt skrue ned for timetallet igen.

Som du selv skriver, kan det være svært at mærke efter, hvordan du har det hele tiden. Det er faktisk heller ikke nødvendigt. Omvendt, så er det en god idé at have en jævnlig kontakt med, hvad du mærker i kroppen.

Der er 2 ting, jeg vil foreslå dig at have fokus på for at holde en god kontakt med din krop og med hvilke stress symptomer du oplever. Og dermed om du er klar til at skrue yderligere op for timetallet på dit arbejde.


Tilbage i job efter stress

Pauser:

Det en god ide at træne evnen til især at lægge mærke til, hvornår du begynder at blive træt og har brug for en pause. Jo mere du kommer trætheden i møde når det er muligt, i form af f.eks. at tage en lur eller hvile, jo mere vil du understøtte din bedringsproces på en positiv måde.

Når du er i gang med at arbejde og er optaget mentalt, er det ikke sikkert at du lægger mærke til, hvornår du begynder at blive træt. Tegn på, at du har behov for en pause, viser sig f.eks. når du har sværere ved at fokusere eller ved at du spænder op i skuldre og nakke. Eller ved at du begynder at tage dig for meget sammen.

For at komme dette i møde, er det en god idé at implementere flere og især længere pauser i løbet af arbejdsdagen. Lav gerne en aftale med din leder om, at du må holde længere pauser. Og sæt gerne din mobil til at minde dig om at holde kontinuerlige pauser i løbet af din dag.

Jeg håber mit svar giver mening, og ønsker dig en fortsat god genoptrapning tilbage i job efter stress.

Miniforløb om fra akasha arkivet

Skru op for dine spirituelle gaver med hjælp fra Akasha arkivet: Tirsdag d. 4/6 & onsdag d. 5/6 kl. 9-10. Koster 0 kr