Clearing af din Akashic Record

Jeg er certificeret i SoulRealignment - en effektiv healings-metode, der baner vejen for, at du kan leve det liv, du er skabt til.

I en SoulRealignment session hjælper jeg dig med at blive bevidst om din sjæls essens & medfødte gaver. Samtidig med, at du får clearet blokeringer & begrænsninger du har med fra fortiden. Typisk både fra dette liv, og tidligere liv.

SoulRealignment handler om at LEVE fra din sjæls essens. I stedet for at gå i ring og gentage uønskede og negative mønstre igen og igen.

At få lavet en clearing i din Akashic Record skaber flow, og gør det lettere for dig at skabe det liv, du ønsker & som er rigtigt for dig.

Kunne du tænke dig at?

  • Lære din sjæls medfødte gaver, talenter & evner bedre at kende?
  • Det blev lettere at tage de – for dig – rigtige valg i livet?
  • Få mere flow & livsglæde?
  • Få en større forståelse for, hvordan du har været medskaber af begrænsende mønstre i dit liv? Og hvordan du undgår at gentage mønstrene fremadrettet?

… Og er du klar til at slippe negative begrænsninger en gang for alle?

I en session forbereder jeg en clearing af blokeringer fra tidligere & nuværende liv i din Akashic Record.

Din Akashic Record er din sjæls arkiv over alle de valg & handlinger du har taget i tidens løb. Med din tilladelse, finder jeg frem til de begrænsninger og blokeringer, der forhindrer dig i at leve et liv i balance og glæde. Og hjælper dig med at cleare dem.

I sessionen bliver du bevidst om, hvordan du har været medskaber af nogle af de mest sejlivede & begrænsende mønstre du oplever i dit nuværende liv.

Og du får hjælp til at få disse mønstre clearet, en gang for alle.

Dit ansvar, for at integrere forandringerne, er, at begynde at tage skridt hen i mod det du ønsker. Det bliver meget lettere at tage de – for dig – rigtige skridt umiddelbart efter clearingen.

Start HER: 1. Personlige Clearing

Denne session anbefaler jeg altid at du starter med. I denne første session, lærer du om dit Divine Soul Blueprint - din sjæls essens. Du bliver bevidst om, hvem du er på et sjælsplan & hvilke gaver & talenter du er kommet her til Jorden for at udfolde.

Du får samtidig clearet & healet de negative, karmiske blokeringer som din sjæl er klar til at give slip på. Og som står i vejen for, at du lever et liv med flow, overflod & glæde.

Jeg skræddersyr altid en session unikt til den du er. Og jeg kan - hvis du ønsker det - undersøge om din sjæl har brug for yderligere clearings fremadrettet.

Pris: 2.000 kr

Book en personlig clearing HER

Business Clearing

Kæmper du i din forretning & opnår du ikke de resultater du ønsker? F.eks. manglende cash-flow. Udfordringer med markedsføring og/eller salg. Manglende struktur. Svært ved at være vedholdende eller konsistent. Besværlige kunder, investorer eller samarbejdspartnere. Tab af kunder eller forretning. Forandrings- eller opgraderingsfase af din forretning. Meningskrise.

I en Business Clearing, identificerer jeg de energetiske blokeringer, der ligger til grund for de problemer du har i din forretning. Og clearer dem. Vi taler samtidig om, hvilke action-steps du kan tage for at få din forretning i balance, så du kan skabe det du ønsker.

Jeg anbefaler altid, at du starter med at få en personlig clearing først. Denne vil ofte, i sig selv, smitte positivt af på din forretning.

Pris: 2.000 kr ex moms

Book en business clearing HER

Bolig Clearing

Vores bolig er et vibrationelt match til os selv. Med andre ord, så er det på ingen måde tilfældigt, at du har valgt at bo, hvor du bor. Du har været tiltrukket af din bolig, fordi den matcher dig (og din evt. partner) vibrationelt.

Boliger kan dog indeholde negativ energi, der kan være særdeles forstyrrende for dets beboer. Det kan f.eks. komme til udtryk ved stridigheder med naboer, søvnproblemer, børn og/eller dyr der ikke vil gå ind i bestemte rum/steder i boligen, eller problemer med at få solgt en bolig.

Jeg kan undersøge, om din bolig indeholder negativ energi. Og cleare den.

Pris: 1.000 kr

Book en bolig clearing HER

Parforholds-Clearing

Løber du & din partner ind i de samme udfordringer eller konflikter igen & igen?

Ønsker I at opgradere jeres parforhold, så I opnår en større forståelse, indsigt & nærvær for hinanden?

I en parforholds-Clearing undersøger jeg, hvilke energetiske blokeringer, der ligger til grund for jeres udfordringer, hver især. Og de udfordringer, der er specifikke for jeres parforhold. Jeg undersøger om I har en fælles, karmisk historik, og hvad den i så fald går ud på. Jeg clearer al negativ, karma omkring parforholdet, som I er klar til at give slip på. Denne type clearing, kan også laves ifht. relation til barn, forælder, forretningspartner el.lign.

Pris: 3.000 kr

Book en parforholds-clearing HER

Efter 2 sessioner med Rebecka har jeg oplevet store forandringer i mit liv.

Jeg var i et forhold, hvor jeg levede i frygt for at være den jeg er, sige min mening og udfolde mit verdensbillede. Det blev tydeligt for mig, at jeg ikke lyttede til mit hjerte og mit sjæls kald. Jeg tog derfor et valg om at blive skilt og gå den vej min sjæl kalder på.

Jeg har oplevet fysiske forandringer i forhold til min hud. Fra meget plagsomt til markant forbedring ❤

Efter sessionerne har jeg oplevet et større flow på at tage valg, der skaber forandring.

Annemette,

Jeg har øget fokus på min sjæls grundlæggende værdier

Jeg bruger bevidstheden om mine sjæls-værdier som udgangspunkt i mine beslutninger og handlinger.

Sjæle som har forstyrret fylder mindre hver dag og relationen til min nulevende soulmate har ændret karakter.

I min klinik har jeg øget kommunikation med omkringliggende behandlere om et fagligt forum.

I min bolig finder jeg større ro end tidligere, og min have vokser helt vildt.

Anne Irgens,

FAQ

Her kan du læse lidt om de ofte stillede spørgsmål om Akashic Records-clearings.

The Akashic Records – eller de Arkaiske Arkiver som man siger på dansk – er en fortegnelse over alle de informationer, der findes omkring din sjæl, dit nuværende liv & de tidligere liv du har levet.

Du kan sammenligne Akashic Records med internettet, hvor du kan søge mange forskellige slags informationer omkring din sjæl.

Når du booker en session hos mig, søger jeg om to typer informationer i din Akashic Record – og kun med din tilladelse, selvfølgelig: 

  1. Information om din sjæls essens. Eller dit Divine Soul Blueprint siger man på engelsk. Denne information fortæller noget om, hvem du er inderst inde, hvor din sjæl oprindeligt kommer fra, og hvad du kan gøre i dette liv, for at leve fra din sjæls essens. Samt hvordan du bedst skaber & manifesterer et liv i flow & glæde.
  2. Den anden type information jeg søger, er hvilke negative karmiske blokeringer, din sjæl er klar til at give slip på. Og som derefter cleares i forbindelse med en session. Negative, karmiske blokeringer kan f.eks. komme til udtryk i dit nuværende liv som dysfunktionelle relationer, uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, ubalancer i din krop & dit sind, eller resultater som du forsøger at opnå uden at lykkes.

Din sjæl har været inkarneret her på Jorden mere end dette ene liv, du lever lige nu.

Og de fleste mennesker har tendens til at gentage negative, uhensigtsmæssige valg. Det er som en plade, der er gået i hak. Selv om du skifter de ydre omstændigheder ud. Så er mønstrene og smerten bagved, stadig den samme.

At få lavet en clearing i din Akashic Record, er som at skyde genvej. Du får simpelthen fjernet den negative, karma som din sjæl er klar til at give slip på. Og på den måde, undgår du at blive ved med at gå i ring.

I en session fokuserer jeg altid på, hvordan & hvad du helt konkret kan gøre efterfølgende for at implementere den energetiske clearing i dit liv, helt konkret her & nu. Dvs. vi taler om, hvilke handlinger & justeringer du kan udføre, så du begynder at leve i større overensstemmelse med din sjæls essens.

Karma betyder, at et hvert valg, har en konsekvens.

Det kan være en positiv konsekvens.

Eller det kan være en negativ konsekvens.

Karmaloven opererer døgnet rundt. Året rundt. For alle mennesker.

Problemet med valg & konsekvenser, er, at mange af vores valg først får konsekvenser ude i fremtiden. Og når så konsekvensen indtræffer, har vi glemt, hvilket valg, der var årsagen til konsekvensen.

Derfor får du, i en clearing session, bevidsthed på, hvilket valg, der startede de problematikker du sidder med i dag. Ofte ligger disse valg tilbage i tidligere liv. Når du kender det oprindelige valg, kan du meget nemmere korrigere i dit nuværende liv, når du mærker tendens til at gentage det samme valg, fra fortiden.

Vi hører mest om den negative karma. Men den positive karma er jo mindst lige så vigtig. Det er den positive karma, der skaber flow & abundance i dit liv.

Hvis du er i tvivl om du er i gang med at tage et negativt eller positivt, karmisk valg. Så undersøg, hvilken energi, der ligger bag dit valg. Rigtig mange mennesker tager f.eks. valg med udgangspunkt i forpligtelse. Når du tager et sådan valg, skaber du en oplevelse af mere forpligtelse.

Når du derimod tager et valg i kærlighed & glæde, så skaber du mere kærlighed & glæde.

Når du tager et valg fra en mangel-tilstand. Skaber du mere mangel i dit liv.

Når du tager et frygt-baseret valg. Skaber du mere frygt i dit liv.

Osv…

Det er individuelt, hvor mange sessioner du har brug for.

Jeg anbefaler, at du starter med at booke en Akashic Records Session som det første. Det vil ofte være en god ide at booke en bolig clearing samtidig med. Du kan læse mere om bolig clearing i næste spørgsmål.

Efter den første session kan jeg, hvis du ønsker det, undersøge om din sjæl har brug for og er klar til yderligere clearing.

Der skal som minimum gå 21 dage mellem hver clearing. Og ofte, har de fleste glæde af der går 1-2 måneder før næste clearing.

Hvor mange sessioner du ønsker, kan bl.a. handle om, hvor dybt og hvor stor en transformation du ønsker. Lige som det er vigtigt, at du har handlet på og integreret det du fik clearet i din første session. Før du går videre til en ny session.

Generelt kan man sige, at hvis det du ønsker at manifestere i dit liv, ligger udenfor din comfortzone og udenfor din nuværende erfaringsramme. Så vil det at bevæge sig ud af comfortzonen, ofte få nye karmiske blokeringer op til overfladen, som din sjæl er klar til at slippe.

Vores bolig er et vibrationelt match til os selv.

Med andre ord, så er det på ingen måde tilfældigt, at du har valgt at bo, hvor du bor.

Du har været tiltrukket af din bolig, fordi den matcher dig (og din evt. partner) vibrationelt.

Boliger kan dog indeholde negativ energi, der kan være særdeles forstyrrende for dets beboer. Det kan f.eks. komme til udtryk ved stridigheder med naboer, søvnproblemer, børn og/eller dyr der ikke vil gå ind i bestemte rum/steder i boligen, eller problemer med at få solgt en bolig.

Jeg kan undersøge, om din bolig indeholder negativ energi. Og jeg kan forberede en clearing af det, for dig. Når du selv modtager en clearing, vil det være oplagt at få lavet en clearing på din bolig samtidig (hvis det er nødvendigt). Så I bliver et vibrationelt match, så at sige.

Jeg kan cleare den karma, der ligger på din side af relationen. Og jeg kan se om og evt. hvilken karmisk historik I har haft sammen.

Hvis der ligger en negativ, karmisk historik imellem jer. Vil det ofte, være en stor lettelse & frihed, at få lavet en clearing på din side af relationen.

Når en relation er slut, kan jeg ikke gå ind i din tidligere partners Akashic Record.

Dit barn skal minimum være 3 måneder, før jeg kan lave en clearing-session.

For små børn, laver jeg clearing-sessionen med dig som forælder.

Når dit barn er gammelt nok, og hvis han/hun har interesse i det, laver jeg sessionen sammen med dit barn & evt. dig som forælder. Det afhænger af alderen på dit barn.

Jeg kan lave clearings på dit barn, uden hans/hendes samtykke, så længe dit barn er hjemmeboende & afhængig af dig økonomisk. I det øjeblik, dit barn selv klarer sig økonomisk, er han/hun voksen, og skal give fuldt samtykke til, at jeg må tilgå deres Akashic Record.

Det kan du. Hvis du kæmper med din forretning. F.eks. manglende cash-flow. Tiltrækker besværlige kunder, investorer eller samarbejdspartnere. Har mistet kunder. Er i en forandrings- eller opgraderingsfase af din forretning.

I en business-reading, identificerer jeg de energetiske blokeringer, der ligger til grund for de problemer du har i din forretning. Og clearer dem. Lige som vi taler om, hvilke action-steps du kan tage for at få din forretning i balance, så du kan skabe det du ønsker.

Jeg anbefaler dog altid, at du starter med at få en personlig clearing først. Denne vil ofte, i sig selv, smitte positivt af på din forretning.

Jeg er certificeret i SoulRealignment hos Andrrea Hess.

Hvis du selv overvejer at uddanne dig indenfor SoulRealignment, kan jeg anbefale dig at se dette webinar >>>

Er du sygemeldt med stress?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få et minikursus, der lærer dig at komme godt igennem stress. Afmeld dig igen med et enkelt klik.